Misja Firmy

Koremplast ma przywilej Optymalnego zarządzania i ponownego wykorzystania źródeł.
Z tego powodu, jest zaangażowana w zaspokajanie potrzeb i wymagań klientów poprzez dostarczanie im wysokiej jakości materiałów, z wysoko wykwalifikowanego zespołu oraz inwestycji w nowe technologie.
Koremplast przywiązuje wielką wartość do zasobów ludzkich kierując swoje wysiłki, poza poprawą efektywności i produktywności zakładu, w bezpieczniejsze i bardziej komfortowe miejsca pracy.