Produkcja

Koremplast zwraca szczególną uwagę na aspekt techniczno / produkcyjny poprzez wybór najnowszych technologii w branży tworzyw sztucznych.
Koremplast jest wyposażona w:
– wysoką zdolność produkcyjną wytłaczarki
– system do mycia tworzyw sztucznych
– oczyszczalnie chemiczno / fizyczne o zamkniętym obwodzie
– workowanie gotowego produktu